(tillbaka till Grundläggande Kunskaper)

Grundläggande Tekniker

Här vill jag presenterar Origamis grundläggande teknikerna. Bekymra dig inte om du inte förstår en teknik nu. Efter du har vikt somliga modeller du ska känner dem utantill. Jag har också skrivit engelska namn av teknikerna eftersom de flesta instruktionerna som finns på Internet är på engelska.


Dalsveck (Valley Fold)

Valley Fold

Vik fram pappret i din riktning. Pilen visa riktningen som man måste vika i.

Symbol: en streckad linje


Bergsveck (Mountain Fold)

Mountain Fold

Vik pappret bakåt bort frå er.

Symbol: en streckad och prickig linje


Bladsveck (Petal Fold)

Petal Fold

Vik och vik isär först de visad linjen. Lyft sedan den nedre punkten och gör det vågräta dalsvecket uppåt. Då ska sidorna av modellen flytta sig inåt. Platta till modellen med de två bergsvecken.

Det bästa exemplet för den här tekniken är den Fågelsgrundfiguren.


Kaninöra (Rabbit Ear Fold)

Rabbit Ear Fold

Prefold along the three valley folds first. Then fold the two sides down to the baseline (see arrows). Fold the top point to one side to make the mountain fold. (Take care that you fold the top point to the right side where the mountain fold is set.)


Plattveck (Squash Fold)

Squash Fold

Prefold both sheets of paper along the valley and mountain fold. Then open the model, fold one layer of paper along the valley fold and flatten the model using the mountain fold.

The big white arrow tells you to open the model.


(Inre) Omvändningsveck (Inside Reverse Fold)

Inside Reverse Fold

Prefold both sheets of paper in both directions (mountain and valley). Then open the model a little bit and bring the top point down so that the mountain fold edge becomes a valley fold edge.


Yttre Omvändningsveck (Outside Reverse Fold)

Outside Reverse Fold

It is similar to the inside reverse fold except the layers of the paper have to be wrapped around outside the point.


Knäckveck (Crimp Fold)

Crimp Fold

A crimp is used as a way of incorporating two reverse folds to change the direction of a flap or point. In most cases it is easiest just to make two reverse folds one after the other (precrease both folds before).

The lines next to the image should show you how the layers lie after folding.


Sänkveck (Sink Fold)

Sink Fold

The sink fold is a method of blunting a point that has no open edges. The fold should first be precreased. Then carefully open the model and tuck the point inside. Flatten the model afterwards along existing creases.